Persondatapolitik​

Hos RH-polering.dk er det vigtigt for os, at du er tryg ved, hvordan vi opbevarer og anvender dine persondata. Derfor har vi en klarpolitik om hvordan RH-polering.dk behandler de oplysninger, du giver os på en ansvarsfuld måde, med respekt for dit privatliv og selvfølgelig efter gældende regler på området.

Vi opbevarer og bruger dine persondata til løbende administration af dit abonnement, leverancer og kommunikation i forbindelse meddine produkter og tjenester som du har hos os. Vi opbevarer og anvender kun dine persondata i det omfang og den periode, som det er nødvendigt i forhold til formålet.

Det er RH-polering.dk der er dataansvarlig for dine persondata og dermed RH-polering.dk ansvarlig for opbevaringen og brugen af dinepersondata. Dette gælder også i de tilfælde, hvor vi bruger dem sammen med vores samarbejdspartnere.

RH-polering.dk har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan vi opbevarer og brugerdine persondata. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på kontakt@rhrs.dk.

ANVENDELSE AF PERSONDATA

I forbindelse med leveringen af de tjenester og produkter, som du har købt, vil RH-polering.dk behandle en række af dine personoplysninger.

RH-polering.dk anvender dine personoplysninger til flere forskellige formål enten fordi, at de er nødvendige at behandle for at leverevores produkter og tjenester, eller fordi RH-polering.dk har en berettiget interesse i at behandle dine oplysninger til bestemte formål, eller fordi RH-polering.dk i forhold til lovgivningen har en forpligtelse til at behandle bestemte oplysninger.

Nedenfor har vi oplistet en række af de formål, hvor RH-polering.dk har brug for at behandle dine personoplysninger. Nedenfor er oplisteten række af de formål, hvor RH-polering.dk har brug for at behandle dine personoplysninger.

Udgangspunktet for RH-polering.dk´s persondatabehandling i forbindelse med leveringen af dine tjenester er, at RH-polering.dk er dataansvarlig,idet det er os, der beslutter til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, behandling af personoplysninger skal ske.

Det er vigtigt at understrege, at RH-polering.dk kun indsamler personoplysninger til bestemte formål, og at dine personoplysningerikke opbevares i en periode, som er længere end nødvendigt i forhold til det konkrete formål.

Det betyder, at hver gang RH-polering.dk indsamler dine personoplysninger, så vurderer RH-polering.dk hvor længe dine oplysningerskal opbevares. Vi opbevarer og anvender kun dine persondata, i det omfang det er nødvendigt og rimeligt. Vi opbevarer og anvender løbende dine persondata til følgende formål:

ADMINISTRATION AF YDELSER OG SERVICE

Vi har brug for at behandle og opbevare en række af dine identifikationsoplysninger i forbindelse med administrationen af dit arrangementhos os. Det er blandt andet så vi kan sikre os, at du bliver korrekt oprettet som kunde hos RH-polering.dk og at fakturering sker til korrekt kunde.

HVILKE PERSONDATA OPBEVARER VI?

De faktiske data vi har på dig som kunde er navn, adresse, kontakttelefonnummer samt evt. mailadresse og beskrivelse af arbejdsopgaven.Vi opbevarer ingen følsomme personlige oplysninger.

OPBEVARING OG BRUG AF DINE PERSONDATA

Vores opbevaring og brug af dine persondata sker kun på et lovligt grundlag. Det vil sige, at vi behandler dine persondata efter étaf følgende kriterier:

​Samtykke, som du har afgivet f.eks. i forbindelse med bestilling af vinduespudsning eller vask/rengøring. Du kan altid vælge attrække dette samtykke tilbage. Samtykket kan være mundtligt eller skriftligt som sms eller mail.

​Behandlingen er nødvendig for at kunne overholde den aftale, som vi har indgået med dig. For at vi kan levere vores tjenester ogprodukter til dig, vil vi være nødt til at behandle dine persondata f.eks. for at vi kan sende fakturaer til dig og sikre os, at vi kan komme i kontakt med dig.

​Nogle persondata er vi retligt forpligtet til at gemme. Det vil sige, at lovgivningen kræver, at vi opbevarer bestemte persondata. Det kan f.eks. være visse typer af faktureringsoplysninger myndighederne kræver at RH-polering.dk opbevarer i op til 5 år eller mere for at overholde gældende lovgivning.

​Vi opbevarer kun dine oplysninger så længe, det er nødvendigt. Herefter slettes eller anonymiseres dine data. Hvor længe, vi gemmerdine data, afhænger af formålet med at gemme dem. Vi søger altid at overholde gældende lovgivning på dette område.

KATEGORIER AF OPLYSNINGER

De personoplysninger, som vi registrerer og indsamler om dig, er almindelige personoplysninger. Det er adresse for opgaven, faktureringsadresse,kontaktperson, telefonnummer samt evt. mailadresse. Derudover er der en beskrivelse af arbejdsopgaven.

DELING AF PERSONDATA MED SAMARBEJDSPARTNERE

Vi gør brug af samarbejdspartnere i en række forskellige situationer. Når vi anvender samarbejdspartnere kan vi have behov for atdele dine personoplysninger med dem.

Vores brug af samarbejdspartnere er typisk med henblik på at understøtte vores forretning f.eks. i forbindelse med leveringen af vores tjenester og produkter, administration, markedsføring, opkrævning, reparation, udvikling osv.

De samarbejdspartnere, som vi gør brug af er databehandlere, leverandører, rådgivere, pengeinstitutter, revisor samt inkassobureau.

Når/hvis vi deler dine oplysninger med vores samarbejdspartnere, sikrer vi de nødvendige garantier og sikkerhedsforanstaltninger. Dette gør vi ved at lave en såkaldt databehandleraftale med dem. Hvis vores samarbejdspartner befinder sig uden for EU/EØS, laver vi en aftale, som overholder de EU-godkendte standarder for overførsel af persondata.

HVOR VI FÅR OPLYSNINGERNE FRA

Dine personoplysninger stammer fra de oplysninger, som du har givet os i forbindelse med oprettelsen af din aftale, eller ved ditkøb af vores produkter.

Vi gemmer oplysninger, som vi har fået fra dig, da du oprettede dit abonnement, og andre oplysninger som vi indsamler i forbindelsemed din brug af vores produkter og tjenester.

DINE RETTIGHEDER

I forhold til de persondata, som vi har om dig, har du en række rettigheder, som du kan gøre brug af i medfør af databeskyttelseslovgivningen.Det vedrører bl.a. retten til at få mere at vide om, hvilke oplysninger, vi har om dig. Du har også mulighed for at få rettet urigtige oplysninger, få dine persondata udleveret og trække dit samtykke tilbage.

Hvis du kontakter os med henblik på at få indsigt i dine oplysninger, eller i øvrigt gør brug af dine rettigheder, er vi nødt tilat sikre os at det er den rigtige person, som har kontaktet os, før vi kan udlevere eller give dig de oplysninger, som du er interesseret i. Derfor vil vi i den forbindelse kontrollere og verificere, at det er din identitet og at det er dine oplysninger.

Husk, at det er dit ansvar at sørge for, at vi altid har din korrekte mailadresse. Du kan modtage meddelelser fra os via din mobil,fastnettelefon, sms, mms, e-mail eller brev. Vi anvender i disse tilfælde de kontaktoplysninger, som du har meddelt os.

Meddelelser mv., som du modtager fra os pr. e-mail på den aftalte mailadresse, har samme juridiske retsvirkning mht. bl.a. betalings-,accept- og klagefrister, som hvis de var modtaget med almindelig post. Det betyder, at du skal åbne og kontrollere det, der sendes til dig elektronisk, på samme måde som almindelig post.

KONTAKTOPLYSNINGER TIL DATABESKYTTELSESRÅDGIVEREN

Hvis du har spørgsmål, om hvordan RH-polering.dk behandler personoplysninger, kan de stilles til RH-polering.dks databeskyttelsesrådgiver,som kan nås via email på kontakt@rhrs.dk

PERSONDATA PÅ RH-POLERING.DK

De oplysninger du giver os, og den data vi indsamler, bruger vi til at forbedre og målrette vores service til dig. Det gælder bådepå selve hjemmesiden og for de serviceydelser, du har bestilt eller tilmeldt dig på www.RH-polering.dk,og som du f.eks. modtager som e-mail.

OPLYSNINGER PÅ RH-POLERING.DK

Vi indsamler to slags oplysninger på hjemmesiden:

Personlige oplysninger. Hvis du udfylder anmodning på hjemmesiden og sender til os så indsamler vi de oplysninger, som du selvindtaster. Det kan være navn og adresse, e-mail og telefonnumre.

Oplysninger om brug af hjemmesiden. Oplysninger om, hvordan du navigerer rundt på hjemmesiden, og hvilke dele af hjemmesiden, dubesøger samt tekniske oplysninger om din browser og dit styresystem. Dette indsamles via webanalyseværktøjerne Google Analytics og Adform.

SÅDAN BEHANDLER VI DINE OPLYSNINGER:

Personlige oplysninger anvendes kun, hvis du er kunde hos os. Vi bruger oplysningerne til at levere målrettet indhold og målrettedetilbud samt til at give dig korrekte informationer og services. Vi gemmer dine personlige oplysninger for at kunne følge op på bestillinger eller til statistik.

Personlige oplysninger indsamlet i forbindelse med en konkurrence bliver dog kun brugt til at udtrække vindere, fremsende præmierog til statistiske formål, med mindre andet udtrykkeligt er angivet. Herefter slettes de.

Oplysninger om, hvilke sider på hjemmesiden du besøger, bruges til at tilpasse hjemmesiden til dine behov, f.eks. ved at vise tilbud,som vi vurderer kan være relevante for dig. Oplysningerne bliver også brugt til at forbedre hjemmesiden generelt.

Vi kontakter dig ikke elektronisk med henblik på markedsføring og brugerundersøgelser, medmindre du har givet dit samtykke hertil,eller det på anden vis er tilladt efter lovgivningen.​

Firma

​RH-vinduespolering

CVR: 38667165

Kontakt

Telefon: 70 70 70 63

E-mail: kontakt@rhrs.dk